حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه و سابقه فعالیت هرکارمند با امکان تعریف فرمول های متنوع و محاسبه انواع مدل های کاری اعم از شیفت کاری-نوبت کاری محاسبات فیش های اختلافی, عیدی و سنوات در سازمان ها و شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد.

ارتباطات این ماژول با سیتسمهای بیمه و مالیات و طرفیت آن با تمام پرسنل سازمان به حساسیت آن می افزاید.


امکانات


مزایا


نمونه تصاویر