معرفی کلی مشتریان شرکت راهکار نوین سیاق

بی تردید ارائه سرویس با بهترین کیفیت ممکن و تامین رضایت مشتریان همواره یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت راهکار نوین سیاق بوده است و همواره تلاش همه جانبه‌ای برای تحقق بخشیدن به این هدف صورت گرفته است.
سری محصولات مالی و اداری و صنعتی سیاق داری بیش از 50 ماژول یکپارچه نرم افزاری است که نسخه‌ سال‌های قبل آن تحت ویندوز بوده است و نسخه‌های تحت وب آن با تکنولوژی net core. توسعه داده شده اند.

یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی کیفیت نرم افزارها سیاست OKR یا مشاهده نتیجه است که از بررسی مشتریان یک شرکت نرم افزاری و سطح رضایت آنها می‌توان به آن رسید. متذکر میشود نرم افزار محصولی نیست که یک شرکت بزرگ در صورت عدم کارایی بتواند آن را تحمل کند و حتما به سمت تغییر پیش خواهد رفت و بر این اساس وجود مشتریان بزرگ و راضی تا حد زیادی نشان دهنده کیفیت محصول نرم افزاری و خدمات پس از فروش آن است.

یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی کیفیت نرم افزارها سیاست OKR یا مشاهده نتیجه است که از بررسی مشتریان یک شرکت نرم افزاری و سطح رضایت آنها می‌توان به آن رسید. متذکر میشود نرم افزار محصولی نیست که یک شرکت بزرگ در صورت عدم کارایی بتواند آن را تحمل کند و حتما به سمت تغییر پیش خواهد رفت و بر این اساس وجود مشتریان بزرگ و راضی تا حد زیادی نشان دهنده کیفیت محصول نرم افزاری و خدمات پس از فروش آن است.

سیاق، طیف گسترده و چند هزار تایی از مشتریان را در حوزه های مختلف کاری دارد که در ادامه این سند لیست برخی از مشتریان بیشتر شناخته شده بازار آورده می‌شود و همچنین در انتها اظهار لطف و برگه رضایت نامه های دریافت شده از برخی مشتریان نیز ضمیمه شده است.

شرکت های تولیدی

شرکت های مشاوره پیامانکار خدماتی و سرمایه گذاری

گروه های شرکت های بازرگانی و پخش

دانشگاه ها

تعدادی از رضایت نامه مشتریان سیاق