ماژول ارزیابی عملکرد سیاق از سه بخش اصلی تشکیل شده است : 1- بانک جامع اطلاعات آماری که در آن تمام اقالم آماری مورد نیاز برای گزارش‌گیری، ارزیابی و ساخت داشبوردهای مدیریتی واکشی و ذخیره می‌شود (این سامانه موضوع تکلیف قانونی سازمان‌های دولتی برای تشکیل بانک جامع اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور است). 2- ابزارهای گزارش‌سازی Visualization data که در آن برای داده‌های جمع آوری شده گزارشات نموداری و تحلیلی درست می‌شود. 3- بخش سوم برای ایجاد شاخص‌‌ها، KPI ها، هدف گذاری‌ها و همچنین ساخت داشبوردهای استاندارد و تعریف درخت ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایا
 • نرم‌افزار ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه کارکنان، بازخورد را از اشخاص متعدد جمع‌آوری می‌کند و دید جامع‌تری از عملکرد کارمندان به کارفرمایان می‌دهد. این نرم‌افزار مشکلات مهارتی و نیازهای آموزشی کارکنان را شناسایی می‌کند، مسیر جانشین پروری یا ارتقای کارکنان را بهبود می‌بخشد، با ارائه گزارشات دقیق، گلوگاه‌های ارتباطی را مشخص کرده و با کمک به تهیه برنامه‌ای هدفمند، به بهبود عملکرد کلی سازمان و در نتیجه افزایش بهره‌وری و سودآوری کسب‌وکار کمک می‌کند.
مزایا
امکانات
 • امکان تعریف انواع ماهیت‌های ارزیابی شونده، شبیه پرسنل، هدف واحد سازمانی و...
 • امکان تعریف شاخص‌های ارزیابی
 • امکان تعریف و اجبار پریودهای زمانی ورود عملکرد ارزیابی شاخص‌ها
 • قابلیت ورود عملکرد برای شاخص‌های ارزیابی
 • امکان تعریف دوره‌های مختلف ارزیابی
 • قابلیت هدف گذاری و تعریف اهداف مختلف در محدوده زمان‌های مختلف
 • امکان وزن دهی شاخص‌های مختلف به جهت تاثیر در میزان پیشرفت در مسیر هدف
 • محاسبات میزان پیشرفت در مسیر هدف گذاری عطف ورود عملکرد برای شاخص‌های مرتبط
 • امکان تعریف انواع عوامل موثر در ارزیابی مانند: سطح تحصیلات پرسنل یا میزان رضایت‌مندی مدیران برای یک واحد سازمانی و...
 • امکان تعریف فرم‌های اطلاعات تکمیلی و انتساب آن به عوامل موثر در ارزیابی: به طور مثال مشخصات پرسنل و اتصال آن به پرسنل
 • امکان ورود دستی اطلاعات عوامل موثر در ارزیابی یا اتصال به دیتابیس‌های جاری سازمان و واکشی اتوماتیک دیتا مذکور در ارتباط با عملکرد
 • واکشی اطلاعات سوابق مدیریتی یا کاری (پست، محل خدمت،تاریخ شروع ،تاریخ پایان خدمت و...)
 • واکشی اطلاعات تحصیلی افراد (نوع تحصیلات، سطح تحصیلات،رشته تحصیلی،تاریخ شروع و پایان تحصیلات، محل تحصیل و...)
 • واکشی اطلاعات آموزشی
 • امکان تعریف انواع شاخص‌ها شامل اسمی، رتبه‌ای (ترتیبی)، فاصله‌ای و نسبی
 • امکان ثبت عملکرد شاخص برای هر دوره ارزیابی
 • امکان تعریف پرسشنامه‌های چهار سطحی (ساختار، مؤلفه‌، شاخص و زیرشاخص)
 • امکان فرمول نویسی متغیرها برای محاسبه امتیاز شاخص‌ها
 • امکان پیوست نمودن اسناد مثبته با فرمت‌های مختلف برای روایی سنجی داده‌های ثبتی
 • امکان به روزرسانی پرسشنامه و داشتن نسخه‌های مختلف در قالب دوره‌های مختلف ارزیابی
 • استفاده از سیستم file importer جهت ورود اطلاعات به صورت خودکار از قالب‌های الکترونیکی رایج مانند Excel
 • امکان تعامل با پورتال استانداری‌ها جهت ورود اطلاعات کاربران بیرونی به شکل نسخه وب
 • قابلیت فعال یا غیر فعال کردن پرسشنامه، شاخص‌ها، مؤلفه‌ها و ...
 • امکان تأیید اطلاعات وارد شده و نگهداری سوابق
 • گزارش‌گیری و جستجو بر اساس هر یک از اطلاعات ورودی سیستم
 • گزارش‌های مقایسه‌ای
 • گزارش‌های روندی (مقایسه شاخص‌های هر سال با سال دیگر)
 • گزارش‌های رتبه بندی
 • امکان انتخاب انواع نمودار خروجی (میله‌ای، راداری، دایره‌ای و...)
 • داشبورد مدیریتی سلسله مراتبی
 • گزارشات براساس مدل نهایی، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه ماژول‌های خاص