نگاه پروسه محور به جریان کارها در سازمان رویکرد BPMS سیاق

 

امروزه انتظار از نرم افزارهای سازمانی و کاربرد پذیری آنها فراتر از یکپارچگی بین ماژولی بوده و نیاز جدی به یکپارچگی جریان کار ها علاوه بر یکچارچگی اطلاعات در سطح کل سازمان های پیشرو احساس می شود.

نگاه پروسه محور بیشتر زا مباحث فنی مباحث مدیریتی دارد و در حقیقت تغییر نگاه سازمان به جریان کارها است که کارها را در سازمان به جای تفویض در قالب وظیفه و شرح شغلی به شکل فرآیندی دیده و تحلیل کنند. تغییر این نگرش یک انقلاب در کیفیت و افزایش کمیت انجام کارها در سازمان ایجاد میکند.

ابزار های BPMS تنها مجری این نگاه هستند و نمونه ای داخلی و خارجی بسیاری از آنها موجود است.

استقرار نظامBPMS  و تغییر نگرش به مدل پروسه محور و منتفع شدن سازمان از مزیت های آن چنان پر رنگ بوده و کارایی دارد که برخی از کاشناسان به اجرای BPMS را با اجرا و مزیتهای BPMS یکی میگیرند.

سازمانهای پیشرو خصوصا اروپایی و آمریکایی بعد از درک سطح یکپارچگی گردش اطلاعات و نرم افزارها دنبال یک پارچگی در پروسه های کاری میروند.

 

 

  

ابزارBPMS  سیاق محصولی کاملا ایرانی است که در یکپارچگی کامل با بیش از 50 ماژول یک پارچه و آماده نرم افزاری سیاق (به عنوان بخشی از پیشنهاد ااجریا سیستم ERP) عرضه می شوداین ابزار میتواند به شما در طی این مسیر کمک کند.

 

 

ایجاد پنجره واحد میز کار الکترونیک برای تمام کارها

با اجرای پروسه های متعدد در سازمان خود کم کم به سمت ایجاد پنجره واحد و میز کار الکترونیک حرکت میکنید. این یعنی تمام کارهای مرتبط با یک پرسنل به واسطه یه کارتابل یا میز کار الکترونیک اجرا و پیگیری میشود.

 

 

چه زمانی برای اجرایBPMS  مناسب است؟ 

استقرار نرم افزارهای یکپارچه حداقل حوزه مالی و اداری قبل از شروع پروژه BPMS لازم است انجام شده باشد.

 

استقرار نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری در سازمان ها امری ضروری می باشد اما با بزرگ شدن ابعاد سازمان و پیچیدگی و وابستگی ذاتی عملیات های درون سازمانی و بین بخشی، نیاز به وجود ابزاری مکمل تحت عنوان BPMS برای مدیریت جریان گردش کارها و فرآیندها در سازمان حس می شود.

اگر شما هم حس می کنید نیاز به ابزاری دارید تا برخی عملیات خاص و یا چند وجهی را در سازمان به گردش د ربیاورید و از روند انجام آن کاملاً مطلع باشید و نسبت به شناسایی و رفع گلوگاه های کاری دغدغه دارید ابزار BPMS سیاق سازمان را قادر به مدلسازی، طراحی، اجرا، بهینه‌سازی و ایجاد انعطاف در فرآیندهای داخلی و استراتژیک می‌سازد.

این راهکار علاوه بر هماهنگی و یکپارچه‌سازی گردش‌های کار انسانی سازمان موجب هدایت بهینه فعالیت‌های ارزش ساز و اتوماتیک نمودن مدیریت فاکتور‌های اصلی و استثنائات تاثیر‌گذار می‌گردد.  

 

 

ابزار فرمساز نیاز اجرای BPMS

فرمساز سیاق جزء اصلی ترین ابزارهای مورد نیاز برای اجرای BPMS  است که شبیه به محیط های طراحی نرم افزار مثل VB , Delphi, … اجازه طراحی فرم میدهد. کامپایلر قدرتمند قابلیتهایی کامل طراحی فرم و دسترسی به لایه های دیتابیس  و لایه سرویس ها لازمه این ابزار است.

لازم به ذکر است ابزارهای ساده فرمساز که صرفا داده های دیتابیس و جداول را با کامپوننتهای ساده فرمسازی و ثبت و لود میکنند برای کار حرفه ای مناسب و پاسخ گو نخواهند بود چون در دل یک پروسه نیازهای خاص وجود داشته و حتی فرمهای ویژه برای یک مرحله از پروسه نیاز به طراحی خواهد بود. 

 

نمونه تصاویر اجرای پروسه تامین کالا با BPMS سیاق