بهایابی مبتنی بر فعالیت

ماژول محاسبه و مدیریت بهای کالا و خدمات بر اساس تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) یکی از اصلی ترین زیرسیستم های نرم افزار حسابداری سیاق است که جهت محاسبه و مدیریت بهای تمام شده کالاها، خدمات، پروژه ها، سفارشات (ORDERS) و سایر موضوعات هزینه (COST OBJECTS) به کار می رود. اگرچه روش پیشنهادی این نرم افزار جهت محاسبه بهای تمام شده، روش بهایابی بر مبنای فعالیت یا ACTIVITY BASED COSTING می باشد ولی این ماژول قابلیت محاسبه بر اساس روش های دیگر همچون حسابداری صنعتی، هزینه یابی استاندارد و … را نیز دارا می باشد.


تعاریف پایه و ایجاد مدل های هزینه :


انتساب ها


موتورهای محاسباتی (Calculation Engine)​​​​​​​

تعریف فعالیتهای بهایابیABC