پیشخوان کارکنان

با داشتن سیستم پیشخوان کارکنان پرسنل سازمان این امکان را دارند تا به‌ سادگی بتوانند فعالیت‌های معمول و مورد نیاز در سازمان مانند بررسی وضعیت ماموریت و مرخصی، کنترل ورود و خروج و... را بدون نیاز به تماس با واحدهای مختلف سازمان انجام دهند و این فرایندها را تصحیح و کنترل کنند.و این سیستم جهت تسهیل روند کار بین پرسنل و واحد اداری می گردد.


امکانات


مزایا