مرکز اسناد

یکی از چالش ها در سازمان، طبقه بندی و بایگانی اسناد جهت حفظ و دسترسی به اسناد است. سیستم مرکز اسناد وظیفه ثبت و نگهداری از اسناد سازمان و مدیریت دسترسی ها به آنها را در کنار سایر قابلیتهای لازم بر عهده دارد.


امکانات نرم افزار مرکز اسناد


مزایای:

نسخه .net core محصول با قابلیت پردازش داده سنگین

دسترسی سریع به اسناد سازمانی از هر کجا و هر زمان

ایجاد زیر ساخت تحقق اهدف "سازمان بدون کاغذ"

ایجاد زیر ساخت مرود نیاز استاندارد ها و فرآیندهای ISO

قابلیت گردش اسناد به شکل متصل به سایر ماهیتها در فرآیندها (مثلا اتصال task تایید چک به سند صورت وضعیت تایید شده)


نمونه تصاویر