مکاتبات و گردش نامه

سیستم ثبت و گردش نامه" راهکاری جهت کاهش گردش فیزیکی کاغذ و گردش اتوماتیک مستندات در سازمان است که با استقرار درست آنها می‌توان علاوه بر نظم، در مسیر بهره‌وری بیشتر سازمان گام‌های موثری برداشت.

و امکان چک کردن مراحل گردش کار می باشد.

​​​​​​​

امکانات


 


نمونه تصاویر