مكاتبات و گردش نامه

سيستم ثبت و گردش نامه" راهكاري جهت كاهش گردش فيزيكي كاغذ و گردش اتوماتيك مستندات در سازمان است كه با استقرار درست آنها مي‌توان علاوه بر نظم، در مسير بهره‌وري بيشتر سازمان گام‌هاي موثري برداشت.

و امكان چك كردن مراحل گردش كار مي باشد.

​​​​​​​

امكانات


 


نمونه تصاوير