سيستم خدمات پس از فروش

نرم افزار خدمات پس از فروش به عنوان يكي از نرم‌افزارهاي حوزه مديريت ارتباط مشتريان، با طبقه‌بندي و ارزش‌گذاري و راه‌اندازي قابليت‌هايي مانند نظرسنجي، ثبت تماس‌هاي مشتركين و سرويس‌هاي ويژه مشتركين و... در اين راستا كمك شاياني مي‌كند.


امكانات


مزايا