بازاریابی و crm

فعالیت در بازار رقابتی امروز نیازمند کیفیت بازاریابی مناسب محصولات و خدمات قابل ارایه است.سیستم بازاریابی سیاق با مدیریت ایجاد جریان فروش،تماس و پیگیری و... بر اساس اصول CRM ابزار مناسبی جهت این مهم است .


امکانات

 • تشکیل بانک کاملی از فرصتهای فروش و بازاریابی با امکان import از فایل excel یا text قابلیت تعریف روال ارزش گذاری برای رکوردهای بانک فروش و ارائه لیست به ترتیب ارزش فرصتهای فروش
 • تعریف و طبقه بندی درختی اصناف– وجود کلیه اصناف به شکل طبقه بندی شده و با استاندارد ISEC
 • کمپین گذاری فروش و انواع لیستهای بازاریابی و تعریف رقبای تجاری
 • امکان دسترسی به کارتابل فرصت ها وتماسهای بازاریابی کارشناسان توسط مدیر
 • امکان ایجاد تعهد تماس برای یک مشتری با یک کارشناس (مثلا تعهد ارسال فاکس یا تعهد پیگیری تلفنی و... به همراه زمانبندی)
 • قابلیت الحاق هر نوع فایل یا لیستی به یک فرصت فروش یا به یک تماس
 • قابلیت اتصال به مرکز پیامک سیاق، مرکز فکس سیاق و مرکز ایمیل سیاق
 • جهت ارسال اتوماتیک پیامک ،فکس و ایمیل گزارش میزان فعالیت کارشناسان بازاریابی و گزارشات مقایسه ای فعالیت کارشناسان فروش
 • گزارش وضعیت و حجم ایجاد فرصتهای فروش به تفکیک های متنوع مثلا محل،کمپین فروش و کارشناس گزارش میزان موفقیت جذب مشتری به شکل تفکیکی و مقایسه ای نسبت به محصول - کارشناس – محل جغرافیایی – محل ایجاد فرصت فروش


مزایا

 • تفکیک و هدف گذاری و کنترل کمپین های فروش
 •  امکان برنامه ریزی و کنترل عملکرد کارشناسان فروش
 •  امکان ثبت و برنامه ریزی جمعی کارهای آتی کارشناسان
 •  بانک اطلاعات فرصتهای فروش بالقوه با قابلیت ارتباط با مراکز سیاق مانند ایمیل ،پیامک و .... جهت عملیات نماد سازی و بازاریابی