فروش و بازرگانی

نرم افزار فروش سیاق در کنار سایر زیر سیستم ها می تواند در یک مجموعه تجاری چالش های موجود در واحد فروش را کنترل و ارتباط بین واحد های فروش- انبار، فروش- خزانه داری، فروش- حسابداری را به صورت مکانیزه بر عهده گیرد. پیگیری فروش کالا از مرحله ثبت درخواست مشتری تا پایان فرآیند فروش و ثبت نهایی فاکتور فروش، کنترل موجودی انبار، نحوه تخصیص تخفیفات و عوامل فروش، کنترل خروج کالاهای فروش رفته و مطابقت آن با فاکتورهای فروش، لیست های قیمتی متنوع، کنترل اعتبار مشتریان و.... بخشی از فرآیند نرم افزار فروش می‌باشد.


امکانات


مزایا