فروش و بازرگاني

نرم افزار فروش سياق در كنار ساير زير سيستم ها مي تواند در يك مجموعه تجاري چالش هاي موجود در واحد فروش را كنترل و ارتباط بين واحد هاي فروش- انبار، فروش- خزانه داري، فروش- حسابداري را به صورت مكانيزه بر عهده گيرد. پيگيري فروش كالا از مرحله ثبت درخواست مشتري تا پايان فرآيند فروش و ثبت نهايي فاكتور فروش، كنترل موجودي انبار، نحوه تخصيص تخفيفات و عوامل فروش، كنترل خروج كالاهاي فروش رفته و مطابقت آن با فاكتورهاي فروش، ليست هاي قيمتي متنوع، كنترل اعتبار مشتريان و.... بخشي از فرآيند نرم افزار فروش مي‌باشد.


امكانات


مزايا