سیستم انبارداری تحت وب سیاق

انبارداری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم های یکپارچه به خصوص در شرکت هایی با فعالیت های تولیدی و بازرگانی مطرح بوده و نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. ارتباط سیستم انبارداری با سایر سیستم ها از قبیل نرم افزار فروش، تدارکات داخلی و نرم افزارهای حوزه صنعتی از طریق دریافت دستورات ورود کالاهای خریداری شده یا خروج کالاهای فروش رفته و همچنین کنترل صحت گردش کالا جهت برآوردن نیازهای این سیستم ها از اهمیت بالایی برخوردار است.


قابلیت های کلی

اطلاعات پایه:

عملیات انبار:

عملیات انبارگردانی:


ارتباط با سیستم حسابداری:


سطوح دسترسی:


گزارشات:


بهار 1399
نمونه هایی از تضاویر ماژول انیار