خزانه
انبار
فروش
پرسنلی و حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
حسابداری تعهدی

نحوه ثبت فاکتور فروش چگونه می باشد؟همدانی زاده


جهت ثبت فاکتور فروش ، باید به تب توزیع فروش در سیستم فروش بروید :توجه :

بعد از ورود اطلاعات پایه , شما لازم است جهت ثبت  فروش کالای خود  بر اساس تنظیمات  ارتباط فروش با انبار در مدل فروش سند فروش مورد نظر را انتخاب و صادر کنید. 

با توجه به نیاز خود میتوانید  هریک از انواع سند انتخاب نمایید.1-کد مشتری را که در مشتریان تعریف کرده ایم را در این قسمت انتخاب میکنیم .

توجه : در صورتی که مشتری در مشتریان اضافه نشود در این قسمت ان مشتری قابل مشاهده نمی باشد.  آدمک مقابل کد مشتری وضعیت اعتبار آن مشتری را نمایش می دهد .

2-در لیست قیمت می توانید قیمت کالاها را در بازه ی زمانی مشخص تعریف کنید که هرباری که کالا موردنظر را انتخاب می کنید به صورت اتوماتیک قیمت کالا را از لیست قیمت فراخوانی و نمایش دهد.

3-کد واسطه : در این بخش شما بازاریاب مربوط به حواله فروش خود را که قبلا در فرم واسطه ها تعریف شده مشخص می کنید.

4-طرف مقابل دوم : در زمانی که شما با طرف حساب رابط با طرف حساب اصلی خود تعاملات خود را انجام می دهید می توانید طر ف مقابل دوم را مشخص کنید دقت کنید .

5-مرکز فروش : در این قسمت باید یکی از مراکز فروشی که در پیکربندی سیستم ها تعریف شده انتخاب نمایید 

6-نوع فروش : در این بخش نوع فروش که در پیکربندی تعریف شده است انتخاب نمایید .

7-نوع پرداخت : نوع پرداختی که در پیکربندی تعریف شده است انتخاب نمایید.

8-نوع مبنا : در این قسمت در صورتی که حواله شما بایستی بر مبنای درخواست ، پیش فاکتور و یا قرارداد فروش ثبت کردد با انتخاب هر کدام می توانید توسط دکمه انتخاب از اسناد انبار موارد استفاده نشده از آنها را مشاهده و برای ثبت انتخاب نمایید و در صورتی که امکان ثبت حواله فروش بدون مبنا را دارید این گزینه را انتخاب کنید و در پایین فرم کالا های حواله را وارد نمایید

9-اطلاعات فاکتور را در جدول وارد نمایید.

10-در مرحله آخر ، سند را ثبت نمایید.

11-در قسمت لیست اسناد سندهایی را که در طول روز ثبت می کنید را به شما نمایش می دهد و هم می توانید بر اساس تاریخ فیلتر کنید و سندها را مشاهده کنید در این فرم شما می توانید سند را ویرایش و ابطال و حتی می توانید حذف کنید.