خزانه
انبار
فروش
پرسنلی و حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
حسابداری تعهدی

چگونه اطلاعات اولیه در سیستم انبار تعریف شود ؟

برای این منظور ابتدا به تنظیمات - پیکربندی سیستم ها - تب انبار رفته و موارد مشخص شده در تصویر زیر را تعریف نمایید .