خزانه
انبار
فروش
پرسنلی و حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
حسابداری تعهدی

چگونه میتوان برگ چکی را ابطال کرد؟ شیما ملکی


 جهت ابطال کردن برگ چک باید منوی دسته چک ها را مطابق شکل ذیل اتنخاب کنید.

دقت داشته باشید چک صادر نشده  را می توان در این قسمت ابطال کرد. 

پس از انتخاب دکمه وضعیت چکها در پنجره باز شده مطابق شکل ذیل بر روی چکی که صادر نشده است کلیک راست کنید و گزینه ابطال را بزنید.