خزانه
انبار
فروش
پرسنلی و حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
حسابداری تعهدی

نحوه ثبت تنخواه به چه صورت است ؟ شیما ملکی

هر تنخواه دار از هزینه هایی که کرده است یک صورت خلاصه تهیه می کند که برای وارد کردن اطلاعات آن به سیستم از فرم زیر استفاده می شود با انتخاب این گزینه فرم زیر را مشاهده خواهید کرد.

در این فرم با انتخاب تنخواه دار و شرح و مبلغ می توانید صورت خلاصه خود را ثبت نمایید.

با انتخاب کد عامل می توانید نوع عامل هر سطر را انتخاب کنید و بنا به آن عامل معین و تفصیل را مشخص کنید.