برخی از محصولات
  • تمام محصولات آماده نرم افزاری سیاق – بیش از 50 ماژول یکپارچه تحت وب – لیست محصولات آماده
  • ابزار سیستم ساز سیاق به عنوان ابزار بومی سازی و ایجاد ماژول‌های جدید و خاص و اتصال به سایر سامانه‌ها
  • ابزار BPMS سیاق به عنوان ابزار اجرای روند ها و پروسه‌های سازمان در تعامل مستقیم با ماژول‌های سیاق
  • ارائه خدمات مشاوه فنی و تحلیلی و نظارت به تیم فنی کارفرما
products

سایر شرکت‌های زیرمجموعه

ThumbPicIcon
شرکت مانی ERP
نشانی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند- پلاک ۲۶- طبقه 8- واحد 81
تلفن: 88872952 - 021
ThumbPicIcon
شرکت رمس ERP
نشانی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند- پلاک ۲۶- واحد 82
تلفن: 58921- 021
ThumbPicIcon
شرکت بانک ERP
نشانی: تهران- خیابان وزرا- خیابان چهاردهم- خیابان هشتم- پلاک 34- طبقه 3
تلفن: 58921- 021
ThumbPicIcon
شرکت قیاس
نشانی: تهران- خیابان وزرا- خیابان چهاردهم- خیابان هشتم- پلاک 34- طبقه 1
تلفن: 61952 - 021