امکانات
 • امکان معرفی دبیرخانه‌های مختلف در سازمان
 • امکان تعیین محدوده زمانی- شماره اندیکاتور- فرمت شماره گذاری مستقل و ... برای هر دبیرخانه
 • امکان معرفی انواع محرمانگی نامه مانند عادی – محرمانه و سری و...
 • قابلیت تعریف سطوح دسترسی برای کاربران
 • امکان معرفی انواع فوریت فرم‌ها مانند عادی، فوری، آنی و ...
 • امکان تعریف انواع الگوهای نامه ارائه کارتابل کاری برای هر کاربر با هر پست سازمانی با قابلیت تعریف سطوح دسترسی بر روی پست سازمانی و قابلیت ذخیره تاریخچه کاری هر نفر امکان اسکن و اتصال تصویر نامه و یا هرگونه فایل دیگری به نامه
 • امکان گروه‌بندی دلخواه در کارتابل
 • امکان ارجاع نامه به گروهی از افراد یک واحد سازمانی
 • تعیین روابط مجاز جهت ارسال و ارجاع نامه بین سمت های مختلف
 • قابلیت تهیه پیش نویس نامه و گردش الکترونیکی بین کارکنان
 • قابلیت ارسال یک نامه بصورت ایمیل و فکس(به واسطه ارتباط یکپارچه با OutlookوWin Fax) قابلیت ارتباط یکپارچه و ارائه خروجی به سایر نرم افزارهای Microsoft Office
 • نمایش گردش الکترونیکی نامه یا روند ارجاعات
 • امکان اتصال نامه‌های مرتبط (عطف و پیرو) به یکدیگر
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای اداری