امکانات
 • امکان معرفی دبیرخانه‌های مختلف در سازمان
 • امکان تعیین محدوده زمانی، شماره اندیکاتور، فرمت شماره‌گذاری مستقل و ... برای هر دبیرخانه
 • امکان معرفی انواع محرمانگی نامه مانند عادی، محرمانه، سری و...
 • قابلیت تعریف سطوح دسترسی برای کاربران
 • امکان معرفی انواع فوریت فرم‌ها مانند عادی، فوری، آنی و ...
 • امکان تعریف انواع الگوهای نامه، ارائه کارتابل کاری برای هر کاربر با هر پست سازمانی با قابلیت تعریف سطوح دسترسی بر روی پست سازمانی و قابلیت ذخیره تاریخچه کاری هر نفر
 • امکان اسکن و اتصال تصویر نامه و یا هرگونه فایل دیگری به نامه
 • امکان گروه‌بندی دلخواه در کارتابل
 • امکان ارجاع نامه به گروهی از افراد یک واحد سازمانی
 • تعیین روابط مجاز جهت ارسال و ارجاع نامه بین سمت‌های مختلف
 • قابلیت تهیه پیش نویس نامه و گردش الکترونیکی بین کارکنان
 • قابلیت ارسال یک نامه؛ بصورت ایمیل و فکس به واسطه ارتباط یکپارچه با OutlookوWin Fax
 • قابلیت ارتباط یکپارچه و ارائه خروجی به سایر نرم افزارهای Microsoft Office
 • نمایش گردش الکترونیکی نامه یا روند ارجاعات
 • امکان اتصال نامه‌های مرتبط (عطف و پیرو) به یکدیگر
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای اداری