مزایا
 • صدور اسناد حسابداری و امکان اتصال به حسابداری سیاق؛ نگهداری حساب کالای در راه
 • دارای نظام تنخواه داری برای پرسنل تامین کالا برای ثبت جریان‌های نقدینگی تنخواه‌ها
 • یکپارچه با سیستم‌های حسابداری و انبار سیاق
 • امکان ارسال کالا به تولید یا اموال به صورت مستقیم بدون واسطه انبار
مزایا
امکانات
 • تعریف پرسنل و کارپرداز تامین کالا
 • امکان امتیاز بندی و تشکیل شماره پرونده برای فروشندگان
 • تعریف کالاهای قابل درخواست از اینترنت برای نسخه اینترنتی
 • پیگیری یا رهگیری جریان حرکت سند و مبنا شدن از همدیگر
 • قابلیت صدور سند حسابداری برای فاکتورهای خرید و تعریف منعطف و قابل تنظیم نحوه صدور سند حسابداری
 • قابلیت صدور اسناد روی حساب کالای بین راهی و محاسبه مغایرت کالای بین راهی و تحویلی به انبار
 • قابلیت استفاده از انواع اسناد تامین کالا؛ درخواست خرید عادی، درخواست خرید اینترنتی، سفارش خرید، پیش فاکتور، دستور خرید، برگ ارسال انبار، فاکتور خرید، برگ ارسال مستقیم، برگشت از خرید و ...
 • قابلیت منوط یا مبنا کردن انواع اسناد به همدیگر و تعریف جریان کار داخلی و کنترل مجوزها و...
 • ثبت اتوماتیک درخواست خرید بر اساس شارژ انبار
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای لجستیک