امکانات
 • امکان تعریف واحدهای شمارش کالا، با قابلیت تعریف ضرایب تبدیل بین واحدها
 • امکان تعریف و دسته‌بندی انواع انبار، همراه با قابلیت‌های:
 • امکان الزام به ثبت عامل ردیابی و محل فیزیکی در هنگام صدور اسناد انبار
 • امکان صدور اسناد انبار با قابلیت عدم کنترل موجودی، قبل از تایید اسناد انبار
 • امکان کنترل موجودی محل فیزیکی و موجودی ردیابی
 • امکان تعیین کاربران مجاز برای صدور سند در هر انبار
 • امکان تعیین سندهای مجاز برای استفاده در هر انبار
 • تعریف و تنظیم انواع سند انبار (جدید) به دلخواه کاربر جهت انجام امور مرتبط با کالا و انبار
 • تعریف محل‌های فیزیکی کالا (اختصاص کالا به انبارهای مربوطه)
 • گروه‌بندی درختی کالا و اختصاص کالا به گروه‌ها
 • تعریف کالا به صورت دستی و یا ورود از اکسل؛ برخی امکانات و مشخصات قابل تعریف عبارتند از:
 • امکان اختصاص عکس به کالا
 • امکان اختصاص کد کالا، بارکد، شماره فنی و کد ملی به هر کالا
 • امکان تعریف و چاپ بارکد و سریال کالا
 • امکان الزام به ثبت محل فیزیکی، عامل ردیابی و عامل رهگیری برای گردش کالا در انبارها
 • امکان الزام به ثبت طرف حساب برای گردش کالا در انبارها
 • امکان الزام به کنترل موجودی محل فیزیکی برای کالاها
 • امکان فعال/غیرفعال کردن کالا
 • امکان تعریف محل قفسه نگهداری کالا
 • امکان ثبت برآورد زمانی سفارش، نقطه پیش فرض سفارش، نقطه سفارش برای هر کالا
 • امکان تعریف طبقه کالا و اختصاص کالا به طبقه. (طبقه کالا مجزا از گروه کالا است)
 • امکان تعیین روش قیمت گذاری میانگین در هنگام تعریف طبقه کالا
 • امکان الزامی نمودن ثبت عطف ورود، هنگام خروج کالا از انبار (کاردکس خروج با قیمت ورود)
 • امکان ثبت وزن / حجم کالا
 • امکان تعریف واحد شمارش و واحد دوم برای کالا
 • امکان معرفی اطلاعات خرید کالا شامل:
 • تعیین گروه کالای خرید
 • امکان معرفی اطلاعات فروش کالا شامل:
 • قیمت روی کالا
 • گروه کالای فروش
 • طبقه کالای فروش
 • واحد پیش فرض صدور سند
 • موجود در فروشگاه اینترنتی
 • مشمول عوارض و ارزش افزوده
 • امکان ایجاد لیست قیمت استاندارد و ریالی نمودن کالا از لیست استاندارد
 • عملیات انبار:
 • امکان استفاده از بارکدخوان جهت اسکن بارکد/سریال کالاها در زمان صدور اسناد ورود و خروج انبار
 • فرم لیست اسناد انبار جهت صدور، چاپ، ویرایش، حذف اسناد
 • صدور اسناد انبار تعدادی، شامل:
 • صدور انواع اسناد وارده
 • صدور انواع اسناد صادره
 • عملیات ریالی کردن اسناد انبار، شامل:
 • ریالی کردن اسناد وارده؛ با امکان دریافت اطلاعات از سیستم تدارکات
 • ریالی کردن کالا به کالای اسناد صادره
 • ریالی کردن بر اساس ثبت عطف ورود، هنگام خروج کالا از انبار
 • امکان مشاهده تعدیل‌های انجام شده در سطح سوم فرم کالا به ‌کالای اسناد صادره‌
 • عملیات بستن سال مالی:
 • صدور اسناد موجودی پایان دوره و ابتدای دوره اتوماتیک
 • عملیات انبارگردانی:
 • تعریف انواع دوره‌ها و روش‌های انبارگردانی و انتساب آن به طبقه کالاها و انبارها
 • صدور و چاپ تگ انبارگردانی
 • ثبت شمارش‌های انبارگردانی
 • صدور اسناد کسری و اضافی انبار
 • امکان گزارش‌گیری انبارگردانی
 • ارتباط با سیستم حسابداری:
 • امکان ایجاد ارتباط با سرفصل‌های تفصیلی در تعریف انبارها
 • امکان ایجاد ارتباط با شعب در تعریف انبارها
 • امکان ارتباط طبقه‌بندی کالاها با سرفصل‌های حسابداری جهت تعیین معین های مرتبط با هر طبقه کالا
 • حسابداری اسناد انبار:
 • صدور/حذف اسناد حسابداری مرتبط با اسناد انبار
 • عامل گذاری دستی و یا اتوماتیک، جهت صدور اسناد حسابداری مرتبط با عملیات انبار
 • تعیین معین و تفصیلی مرتبط با عملیات انبارگردانی
 • سطوح دسترسی:
 • امکان تعریف سطوح دسترسی برای هر یک از کاربران به تفکیک: فرم، سند، صدور، حذف، ویرایش، گزارشات
 • امکان تعریف محدودیت دسترسی کاربران به انواع فرم‌های اسناد انبار
 • امکان محدود کردن ویرایش اسناد انبار ثبت شده توسط کاربران دیگر
 • امکان تعریف مجوز تبدیل وضعیت و تایید اسناد انبار برای کاربر دلخواه
 • امکان تعریف حق دسترسی حذف و ویرایش اسناد
 • امکان تعریف دسترسی‌های مرتبط با عملیات انبارگردانی شامل تعریف تنظیمات، ثبت شمارش‌های انبارگردانی، صدور اسناد اضافی و کسری انبار
 • امکان تفکیک دسترسی به اسناد انبار تعدادی/ریالی
 • گزارشات:
 • مدیریت و کنترل عملیات انبار (کنترل، ویرایش، حذف اسناد، تایید نهایی اسناد، مدیریت و کنترل سند مبنا)
 • گزارش مرور تحلیلی تعدادی (ماتریس) انبار به تفکیک: انبار، طرف مقابل، کالا، نوع سند، طرف حساب، گروه کالا.
 • مرور تعدادی اسناد انبار به صورت پله‌ای تا سطح ریز سند
 • درخواست‌های ورود غیر موثر در موجودی
 • درخواست‌های خروج غیر موثر در موجودی
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای لجستیک