امکانات
  • تعریف، ویرایش و حذف اطلاعات انواع حکم
  • تعیین اطلاعات ضرایب
  • ایجاد انواع مزایای مرتبط به احکام برای هر نوع قرارداد
  • طراحی ساز و کار امتیازدهی متناسب با هر حکم برای دریافت حقوق و مزایا
  • امکان مشخص کردن انواع شاخص‌های تاثیرگذار در صدور حکم نیروهای انسانی با هر نوع قرارداد همکاری از قبیل اطلاعات پرسنلی، پستی، شغلی و سازمانی
  • امکان صدور گروهی احکام
  • امکان ارائه انواع گزارشات مرتبط با نیروها به صوت آماری و گرافیکی
  • امکان تعریف سطوح دسترسی برای هر یک از کاربران به تفکیک فرم، صدور، حذف و ویرایش
  • امکان محدود کردن صدور و ویرایش احکام
  • امکان تعریف حق دسترسی حذف احکام
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای منابع انسانی