مزایا
 • قابل کاربری در مدل‌های نظام هماهنگ کشوری و وزارت کار/ تامین اجتماعی
 • امکان دریافت انواع گزارشات پرسنلی با فرمت و شکل دلخواه
 • امکان یکپارچگی با دیگر سیستم‌های منابع انسانی
 • امکان استفاده همزمان از نرم افزار در بستر ویندوز، وب و انواع شبکه جهت یکپارچگی اطلاعات در حالت پراکندگی جغرافیایی
مزایا
امکانات
 • امکان تعریف قوانین مرخصی و مدیریت روال مرخصی، مأموریت و غیبت
 • امکان ارائه وضعیت آماری پرونده پرسنل، آخرین وضعیت‌ها و...
 • امکان ارائه انواع گزارش‌های حوزه پرسنلی
 • امکان مکانیزاسیون فرآیند ثبت، گردش و تایید/ رد مرخصی و مأموریت به صورت الکترونیکی
 • قابلیت تخصیص یک پست در محدوده‌های تاریخی به یک پرسنل یا یک پرسنل به چند پست
 • امکان تعریف مشاغل و شرح وظایف و انتساب آن به پست‌های سازمانی و انتساب پرسنل اداری به پست‌های تعریف شده در چارت با محدوده تاریخ
 • امکان تعریف اطلاعات پرسنل و گروه‌بندی پرسنل
 • امکان تعریف چارت سازمانی به شکل درختی
 • قابلیت مدیریت و نگهداری پرونده‌های پرسنلی (نگهداری سوابق تحصیلی/ افراد تحت تکفل/ ثبت سوابق جبهه و جانبازی و آزادگی و بسیج/ سوابق دوره‌های آموزشی/ سوابق و امتیازات ارزشیابی/ مشخصات معرف/ سوابق عضویت در شوراها و ارگان‌ها/ نگهداری سوابق شغلی، رشته، گروه، مرتبه علمی و...)
 • امکان جستجو در اطلاعات پرسنل و سایر اطلاعات پرونده‌های پرسنل
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای منابع انسانی