مزایا
 • ارتباط یکپارچه با نرم افزار پرسنلی
 • ارسال اتوماتیک فیش‌های حقوقی به ایمیل پرسنل بصورت اتوماتیک توسط ارتباط با مرکز ایمیل
 • مدیریت یکپارچه حقوق برای سازمان‌هایی که دارای چندین شعبه و پراکندگی جغرافیایی هستند
 • تعریف فرمت دلخواه فیش حقوقی
 • ارائه دیسکت‌های بیمه، مالیات و بانک بدون نیاز به هیچ سیستم واسطه‌ای
 • امکان برقراری ارتباط با دستگاه حضور و غیاب
 • امکان دریافت خروجی به فرمت‌های اکسل و ...
 • امکان تعریف فرمولار قوانین حقوق و دستمزد
مزایا
امکانات
 • تهیه لیست و دیسکت بیمه
 • تهیه لیست و دیسکت بانک
 • تهیه لیست و دیسکت مالیات
 • ثبت سوابق قوانین داخلی و نحوه محاسبات هر فیلد از عوامل حقوقی
 • امکان تعریف هر نوع روش محاسباتی خارج از لیست حقوق (عیدی، سنوات، مرخصی و ...)
 • قابلیت تعریف قواعد محاسبه؛ امکان تعریف کارگاه‌، محل‌خدمت‌، یا مراکز هزینه
 • امکان تعریف انواع کارکردهای موثر در فیش حقوق طی ماه
 • تعریف عوامل حقوقی بصورت فرمول و پویا
 • جداول تعریفات اولیه و استاندارد بیمه و مالیات
 • جریان صدور فیش حقوقی اتوماتیک
 • سیستم تسهیم کارکرد و قابلیت تعریف درصد کار برای هر مرکز هزینه با هر کارمند
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای مالی