مزایا
 • امکان تعریف انواع ماهیتهای ارزیابی شونده- شبیه پرسنل – هدف واحد سازمانی و...
 • امکان تعریف شاخصهای ارزیابی
 • امکان تعریف و اجبار پرید های زمانی ورود عملکرد ارزیابی شاخصها
 • قابلیت ورود عملکرد برای شاخصهای ارزیابی
 • امکان تعریف دوره های مختلف ارزیابی
 • قابلیت هدف گذاری و تعریف اهداف مختلف در محدوده زمانهای مختلف
 • امکان وزن دهی شاخص های مختلف به جهت تاثیر در میزان پیشرفت در مسیر هدف
 • محاسبات میزان پیشرفت در مسیر هدف گذاری عطف ورود عملکرد برای شاخصهای مرتبط
 • امکان تعریف انواع عوامل موثر در ارزیابی شبیه: سطح تحصیلات پرسنل یا میزان رضایت مندی مدیران برای یک واحد سازمانی و...
 • امکان تعریف فرمهای اطلاعات تکمیلی و انتساب آن به عوامل موثر در ارزیابی : به طور مثال مشخصات پرسنل و اتصال آن به پرسنل
 • امکان ورود دستی اطلاعات عوامل موثر در ارزیابی یا اتصال به دیتابیسهای جاری سازمان و واکشی اتوماتیک دیتا مذکور در ارتباط با عملکرد به طور مثال اطلاعات ذیل
 • واکشی اطلاعات سوابق مدیریتی یا کاری (پست، محل خدمت،تاریخ شروع ،تاریخ پایان خدمت و ...)
 • واکشی اطلاعات تحصیلی افراد (نوع تحصیلات، سطح تحصیلات،رشته تحصیلی،تاریخ شروع و پایان تحصیلات ، محل تحصیل و ...)
 • واکشی اطلاعات آموزشی
 • امکان تعریف انواع شاخص ها شامل اسمی، رتبه ای (ترتیبی)، فاصله ای و نسبی
 • امکان ثبت عملکرد شاخص برای هر دوره ارزیابی
 • امکان تعریف پرسشنامه های چهار سطحی (ساختار، مولفه، شاخص و زیرشاخص)
 • امکان فرمول نویسی متغیرها برای محاسبه امتیاز شاخص ها
 • امکان پیوست نمودن اسناد مثبته با فرمتهای مختلف برای روایی سنجی داده های ثبتی
 • امکان به روز رسانی پرسشنامه و داشتن نسخه های مختلف در قالب دوره های مختلف ارزیابی
 • استفاده از سیستم file importer جهت ورود اطلاعات به صورت خودکار از قالب¬های الکترونیکی رایج مانند Excel
 • امکان تعامل با پورتال استانداریها جهت ورود اطلاعات کاربران بیرونی به شکل نسخه وب
 • قابلیت فعال یا غیر فعال کردن پرسشنامه و شاخص ها و مولفه ها و ...
 • امکان تأیید اطلاعات وارد شده و نگهداری سوابق
 • گزارش گیری و جستجو بر اساس هر یک از اطلاعات ورودی سیستم
 • گزارشهای مقایسه ای
 • گزارشهای روندی (مقایسه شاخص های هر سال با سال دیگر)
 • گزارشهای رتبه بندی
 • امکان انتخاب انواع نمودار خروجی (میله ای، راداری، دایره ای و غیره)
 • داشبورد مدیریتی سلسله مراتبی
 • گزارشات براساس مدل نهایی، مؤلفه ها، شاخصها وزیر شاخص ها
مزایا
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه ابزار