مزایا
 • نگهداری سوابق ارزیابی‌ها و مقایسه آن‌ها با هم؛ یعنی امکان ترسیم مسیر پیشرفت پرسنل
 • ثبت و پردازش برگه‌های نظر سنجی در نرم افزار و رعایت امانت که به معنی با دقت‌تر بودن جواب‌ها است.
 • امکان اجرای راحت و متعدد دوره‌های نظر سنجی
 • امکان ارائه نتایج هر شخص برای مشاهده خودش
 • طبقه‌بندی مبانی سوال و نتیجه امتیازات بر اساس مبانی که امکان انتخاب فرد شایسته‌تر برای جایگاه شغلی خاص را می‌دهد.
مزایا
امکانات
 • تعریف دوره‌های متعدد ارزیابی
 • وجود سوالات پیش فرض و استاندارد ارزیابی
 • امکان تغییر، اضافه و کم کردن سوالات و مبانی آن‌ها
 • تولید اتوماتیک برگه‌های نظرسنجی با اتصال به چارت سازمانی شرکت برای هر یک از پرسنل
 • ثبت پاسخگویی توسط کاربران در نرم افزار
 • جمع بندی اتوماتیک نظرات و امتیازات
 • نگهداری سوابق ارزیابی ها و امکان مقایسه آن‌ها با همدیگر
 • فرم مرور ترکیبی برای بررسی امتیازات و نظرات از زوایای مختلف
 • امکان مقایسه نظریات بر مبنای یک سوال یک شخص یا یکی از مبانی و...
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای منابع انسانی