امکانات
 • تعریف دوره‌های کاری
 • تعریف بازه‌های محاسباتی در دل یک دوره کاری
 • ثبت تعطیلات رسمی عطف به تقویم رسمی
 • ثبت تعطیلات سازمانی عطف به تقویم خاص سازمان
 • تعریف ناحیه‌های تردد متعدد
 • قابلیت تعریف تقویم‌های کاری متعدد
 • ثبت تقویم افزایشی؛ ایجاد تغییرات خاص در زمانبندی تقویم عطف به اتفاق خاص مانند آلودگی هوا یا شب قدر و...
 • تعریف قواعد اضافه کار
 • تعریف قواعد کسر کار
 • تعریف مدل‌های کاری سازمان ( مانند مدل کار مدیران، مدل کارمندان رسمی و...)
 • گروه‌بندی کارکنان
 • قابلیت تعریف اضافه کاری نیاز به مجوزدار
 • قابلیت تایید کارکرد
 • محاسبات کارکرد از روی اطلاعات ورود و خروج ثبت شده به شکل ویزاردی
 • قابلیت ایجاد درخواست و تایید اصلاح تردد
 • امکان ثبت یا اصلاح دستی ورود و خروج
 • امکان اتصال به دستگاه ساعت و وارسی تردد از آن به واسطه فایل اکسل استاندارد سیاق
 • فرم مرور کارکرد پرسنل برای بررسی و مقایسه کارکردهای ثبت شده
 • ارتباط با نرم افزار حقوق دستمزد سیاق
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای اداری