مزایا
 • محاسبات استهلاکها و استهلاک انباشته مربوط به عملیات های مربوط به دارایی ها مانند استهلاک فروش و…
 • صدور اتوماتیک اسناد حسابداری مرتبط با قواعد حسابداری اموال بر طبق استانداردهای حسابداری
 • یکپارچه و مرتبط با انبار و حسابداری و تدارکات
 • مطابق با استاندارد وزارت اقتصاد و دارایی و امکان ارایه دیسکت اموال برای دارایی
مزایا
امکانات
 • قابلیت صدور سند ایجاد دارایی برای یک دارایی به صورت جمعی و به تعداد مشخص پشت سر هم
 • تعریف قیمت خرید – قیمت اسقاط – هزینه راه اندازی –میزان استهلاک انباشته –عمر مفید
 • امکان تعیین تحویلدار برای هر یک از اموال
 • عملیات کامل دارایی : ایجاد، تعدیل، فروش، تعمیر، تغییر محل استقرار، اسقاط کردن، اهداء دارایی، جداسازی دارایی، برگشت از جداسازی ، بلا استفاده کردن دارایی، استفاده مجدد و…
 • محاسبه استهلاک اموال تا مقطع تاریخ خاص ، با کنترل تاریخ
 • امکان برقراری ارتباط و تعامل صحیح با زیر سیستم تدارکات و انبار (خرید و تحویل مستقیم دارایی انتقال دارایی از انبار) کنترل فعال بودن دارایی در زمان محاسبه استهلاک و امکان محاسبه استهلاک به شکل بلا استفاده عملیات پایان سال و ابتدای سال اتوماتیک اموال – محاسبه ارزش دفتری و انتقال به سال مالی بعد
 • انجام عملیات تجدید ارزیابی
 • تعریف گروه های استاندارد قوانین
 • تعریف قوانین رسمی در خصوص استهلاک دارایی
 • امکان تعیین روش محاسبه استهلاک و نرخ استهلاک و عمرمفید دارایی
 • تعریف قسمت های مختلف اداری به همراه انتساب هر قسمت به یک مرکز هزینه
 • قابلیت رزرو کالا در قالب درخواستهای خروج – رزرو از فروش یا رزرو از تولید
 • تعریف گروههای اموال و گروه بندی دارایی ها بر روی درختواره به تعداد سطوح دلخواه
 • تعریف محل های استقرار دارایی ها – قابلیت تفکیک محل های استقرار دارایی به صورت دلخواه
 • تعریف جمعداران و تحویلداران اموال با امکان مشخص کردن تفصیل خاص برای هر کدام جهت استفاده در اسناد حسابداری
 • صدور پلاک اموال و قابلیت چاپ لیبل و بارکد
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای مالی