مزایا
 • محاسبات استهلاک‌ها و استهلاک انباشته مربوط به عملیات‌های مربوط به دارایی‌ها مانند استهلاک فروش و…
 • صدور اتوماتیک اسناد حسابداری مرتبط با قواعد حسابداری اموال بر طبق استانداردهای حسابداری یکپارچه و مرتبط با انبار و تدارکات
 • مطابق با استاندارد وزارت اقتصاد و دارایی و امکان ارائه دیسکت اموال برای دارایی
مزایا
امکانات
 • قابلیت صدور سند ایجاد دارایی برای یک دارایی به صورت جمعی و به تعداد مشخص پشت سر هم
 • تعریف قیمت خرید، قیمت اسقاط، هزینه راه‌اندازی، میزان استهلاک انباشته، عمر مفید
 • امکان تعیین تحویلدار برای هر یک از اموال
 • عملیات کامل دارایی: ایجاد، تعدیل، فروش، تعمیر، تغییر محل استقرار، اسقاط کردن، اهداء دارایی، جداسازی دارایی، برگشت از جداسازی ، بلااستفاده کردن دارایی، استفاده مجدد و…
 • محاسبه استهلاک اموال تا مقطع تاریخ خاص، با کنترل تاریخ
 • امکان برقراری ارتباط و تعامل صحیح با زیر سیستم تدارکات و انبار (خرید و تحویل مستقیم دارایی انتقال دارایی از انبار)
 • کنترل فعال بودن دارایی در زمان محاسبه استهلاک و امکان محاسبه استهلاک به شکل بلااستفاده عملیات پایان سال و ابتدای سال اتوماتیک اموال؛ محاسبه ارزش دفتری و انتقال به سال مالی بعد
 • انجام عملیات تجدید ارزیابی
 • تعریف گروه‌های استاندارد قوانین
 • تعریف قوانین رسمی در خصوص استهلاک دارایی
 • امکان تعیین روش محاسبه استهلاک و نرخ استهلاک و عمرمفید دارایی
 • تعریف قسمت‌های مختلف اداری به همراه انتساب هر قسمت به یک مرکز هزینه
 • قابلیت رزرو کالا در قالب درخواست‌های خروج؛ رزرو از فروش یا رزرو از تولید
 • تعریف گروه‌های اموال و گروه‌بندی دارایی‌ها بر روی درختواره به تعداد سطوح دلخواه
 • تعریف محل‌های استقرار دارایی‌ها؛ قابلیت تفکیک محل‌های استقرار دارایی به صورت دلخواه
 • تعریف جمعداران و تحویلداران اموال با امکان مشخص کردن تفصیل خاص برای هر کدام جهت استفاده در اسناد حسابداری
 • صدور پلاک اموال و قابلیت چاپ لیبل و بارکد
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای مالی