مزایا
 • تعیین تکلیف بدهکاران به سازمان و تخصیص جریان وصول به مأمورین وصول
 • آمار و لیست پرونده‌های وصول در دست اقدام
 • شناسایی هزینه‌های وصول و ثبت سند مالی آن
 • اتصال و یکپارچگی با سیستم حسابداری سیاق
مزایا
امکانات
 • امکان تعریف کل یا بخشی از مانده حساب یک طرف حساب به عنوان موضوع وصول مطالبه
 • تعریف مأمورین وصول مطالبات
 • تعریف انواع وضعیت‌های پیگیری مطالبه
 • نگهداری لیست پرونده‌های در جریان وصول
 • مدیریت اسناد وصول مطالبات، اختتام و سوخت و...
 • راس‌گیری بدهی
 • امکان ثبت بخشش یا سوخت بخشی از طلب
 • فرم مرور برای جمع‌بندی و مرور وضعیت پرونده‌های وصولی
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای مالی