مزایا
 • کاهش خطاهای مربوط به اجرا و پیگیری و کنترل قراردادها
 • امکان مدیریت ثبت اتوماتیک قراردادها
 • امکان مدیریت مالی در قراردادها
 • ارتباط با سیستم خزانه داری جهت ثبت پرداخت های هر صورت وضعیت
مزایا
امکانات
 • امکان ثبت قرارداد و جزئیات آن
 • تعریف قوانین محاسبه جریمه ( دیرکرد، انصراف و ... )
 • ثبت مشتریان اصلی و فرعی
 • ثبت انواع قراردادها و امکان تفکیک آن
 • امکان ثبت خدمات و فهرست بها
 • تعریف عملیات ( تعریف کالاها ، خدمات و فهرست بها در قالب عملیات )
 • امکان ثبت ضرایب در قراردادها
 • اطلاعات سرفصل قرارداد ( موضوع، شماره، تاریخ، مدت و ...)
 • اطلاعات کسورات قانونی قرارداد ( بیمه، مالیات، سپرده حسن انجام کار و ... )
 • امکان پیگیری وضعیت قرارداد
 • امکان انتخاب تامین‌کنندگان برای استعلام‌ها
 • اتوماتیک شدن چرخه تصمیم‌گیری بر روی استعلام‌
 • امکان ثبت الحاقیه روی قرارداد
 • امکان ارتباط قرارداد با سپرده‌ها و ضمانت نامه ها
 • ثبت صورت وضعیت های قطعی و کنترل اتمام عملیات بر اساس قرارداد
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای اداری