مزایا
 • کاهش خطاهای مربوط به اجرا، پیگیری و کنترل قراردادها
 • امکان مدیریت ثبت اتوماتیک قراردادها
 • امکان مدیریت مالی در قراردادها
 • ارتباط با سیستم خزانه‌داری جهت ثبت پرداخت‌های هر صورت وضعیت
مزایا
امکانات
 • امکان ثبت قرارداد و جزئیات آن
 • تعریف قوانین محاسبه جریمه (دیرکرد، انصراف و...)
 • ثبت مشتریان اصلی و فرعی
 • ثبت انواع قرارداد و امکان تفکیک آن‌ها
 • امکان ثبت خدمات و فهرست بها
 • تعریف عملیات (تعریف کالاها ، خدمات و فهرست بها در قالب عملیات)
 • امکان ثبت ضرایب در قراردادها
 • اطلاعات سرفصل قرارداد (موضوع، شماره، تاریخ، مدت و...)
 • اطلاعات کسورات قانونی قرارداد (بیمه، مالیات، سپرده حسن انجام کار و...)
 • امکان پیگیری وضعیت قرارداد
 • امکان انتخاب تامین‌کنندگان برای استعلام‌ها
 • اتوماتیک شدن چرخه تصمیم‌گیری بر روی استعلام‌
 • امکان ثبت الحاقیه روی قرارداد
 • امکان ارتباط قرارداد با سپرده‌ها و ضمانت نامه‌ها
 • ثبت صورت وضعیت‌های قطعی و کنترل اتمام عملیات بر اساس قرارداد
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای اداری