مزایا
 • شفاف سازی روند بودجه ریزی
 • صرفه جویی اقتصادی
 • جلوگیری از موازی کاری
 • افزایش کارآمدی
 • افزایش کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان ها از طریق تمرکز منابع در جهت ضروری ترین و مهم
 • ترین نتایج
 • اصلاح و بهبود تصمیم گیری در مورد موثرترین راه برای استفاده از منابع محدود
 • بهبود عملکرد به کمک مرتبط نمودن بودجه و عملکرد برنامه
 • افزایش مسئولیت پذیری مدیران در برابر تصمیماتی که روی نتایج بودجه تاثیر گذارند
 • ارائه سیستم و فرآیندی که در آن تصمیم گیری های مربوط به بودجه اساسا" بر مبنایی قابل
 • سنجش و اهداف دارای اولویت صورت می گیرد
 • بهبود عملکرد مدیریت
مزایا
امکانات
 • معرفی فصول و تخصیص بودجه مصوب و دریافتی بصورت ماهانه و سالیانه
 • ورود اطلاعات تعهدات و اعتبارات مربوط به سر فصل‌های حسابداری
 • تعریف ساختار فعالیت‌ها، مطابق با ساختار بودجه‌ای سازمان
 • ثبت هزینه‌ها بر اساس برنامه و فعالیت
 • ثبت اطلاعات بودجه مطابق با فرم‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 • تعریف و ثبت فعالیت‌ها
 • ثبت هزینه‌ها بر اساس فصول هزینه یا آیتم‌های قابل تعریف کاربران
 • قابلیت ثبت موافقتنامه، تخصیص و دریافت وجه در طرح‌های تملک دارایی‌های
 • سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای
 • ثبت اسناد با توجه به فصول هزینه و کنترل آنها با برنامه‌ها
 • قابلیت اعلام مانده اعتبارات در برنامه و فصل، پروژه و ردیف‌های ابلاغی
 • تقسیم بندی‌ بودجه بر مبنای مصارف بودجه‌ای واحدهای سازمان
 • کنترل بودجه اختصاص یافته، هماهنگ با سیستم مالی
 • تخصیص اعتبار به واحد‌های سازمان بطور اتوماتیک
 • تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرح ها
 • تعیین بهای تمام شده یک کالا یا خدمات(فعالیت)
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای دولتی