مزایا
 • دارای فرم صدور جمعی برای عملیات متعدد شبیه به باجه دریافت …
 • امکان اتصال دریافت و پرداخت با ماهیت های زیر سیستم در قالب حسابداری سه بعدی – مثلا
 • دریافت بابت فاکتور یا …
 • پوشش کامل نیازهای واحد مدیریت وجوه نقد
 • چاپ چک در کنار مراودات مربوط به چک پرداختنی
مزایا
امکانات
 • قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه روی حسابداری جهت جلوگیری از حجم اسناد در حسابداری
 • استفاده از قابلیت حسابداری سه بعدی و ارایه گزارشات ریز با ماهیتهای خزانه از گردش حساب حسابداری
 • تعریف عوامل گردش نقدینگی و گزارشات گردش نقدینگی
 • گزارش برآورد وضعیت بانک امکان انتقال و تامین موجودی بین بانکها و تنخواه گردان و صندوق ها و …
 • هشدار زمان وصول چک ها و کسری بانک و…
 • عملیات پایان سال مالی و انتقال اتوماتیک چکها و اسناد باز به سال مالی جدید
 • زیر سیستم چاپ چک و کنترل وضعیت برگه چکها – انواع فرمتها با امکان اضافه کردن فرمت جدید روی تصویر چک
 • زیر سیستم تنخواه داری
 • قابلیت تعریف تعامل با طرف حسابها یا ارزش گذاری طرف حسابها در کنار قابلیت کنترل اعتبار
 • تفکیک مراحل صدور سند خزانه– قطعی کردن اسناد در خزانه – عامل گذاری اتوماتیک و صدور سند حسابداری جمعی
 • واگذاری جمعی چک به بانک و چاپ برگه واگذاری و…
 • مغایرت گیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانک (یا از اینترنت) به شکل فایل متنی یا excel
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای مالی