بزرگ‌ترین انتظار از سیستم تولید، محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی است و حتی در سال‌های گذشته، در بیشتر شرکت‌ها، انتظار از نرم افزار تولید محاسبه بهای تمام شده برای ارسال به اسناد حسابداری است. در مدل محاسبه قیمت تمام شده سنتی مانده حساب‌های مربوط به هزینه‌های تولید در کنار آمار کلی واحد تولید تا حد زیادی با کمک اکسل می‌تواند بهای تمام شده محصول را محاسبه کند و از نظر سیاق، این محاسبه نیازی به استقرار سیستم تولید ندارد. خوشبختانه انتظار بازار و بازخوردهای سال‌های اخیر بر ارائه محصول نرم افزاری که در درجه اول به جریان تولید و بهره‌وری خط تولید کمک کند پررنگ‌تر شده است و بدیهی است در بستر ثبت اطلاعات مربوط به گردش جریان کار تولید نظام، قیمت تمام شده نیز دقیق‌تر قابل محاسبه است.

امکانات
  • دریافت اطلاعات ریالی کالا به شکل مستقیم از ریالی خروج مصرف انبار
  • درج اتوماتیک بهای محاسبه شده محصول روی ورودی محصول به انبار
  • محاسبه اتوماتیک بهای تمام شده در سه بخش بهای کالای مصرفی و بهای حقوق مستقیم و سربار
  • امکان محاسبه قیمت تمام شده بر اساس قواعد ABC یا بهایابی برمبنای عملکرد
  • محاسبات بهای تمام شده بر مبنای برآوردی یا استاندارد و ارسال سند حسابداری آن
  • محاسبات بهای تمام شده واقعی و صدور سند انحراف تولید به نسبت برآورد یا استاندارد
  • تشکیل جدول معادل آحاد برای محسابات قیمت تمام شده بین دوره‌های تولید
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای صنعتی