امکانات
 • امکان تعریف و گروه‌بندی ماشین آلات، انواع ماشین‌ آلات، انواع ماهیت‌ها،‌ انواع میتر
 • اطلاعات عملکردی ماشین شامل: عملکرد اولیه، حداکثر عمر و عملکرد ماشین، میانگین عملکرد ماشین در هر دوره زمانی، نوع ثبت عملکرد، ارزش اسقاطی ماشین و...
 • امکان تعریف اجزاء یا بخش‌های مختلف ماشین، انواع وضعیت‌های کاری ماشین‌آلات، TIME SEGMENT، تخصیص وضعیت با زمان کار
 • امکان الحاق انواع سندها به هر جزء از ماشین: دفترچه گارانتی، دفترچه راهنما، نقشه بردهای الکترونیک، نقشه قالب‌ها و ....
 • تقویم و تعطیلی‌های رسمی و غیر رسمی
 • اطلاعات کامل پرسنل واحد تعمیرات و نگهداری، تخصیص انواع تخصص‌ به اشخاص
 • تعریف گروه‌های تعمیرات و نگهداری به همراه مسئول گروه و پرسنل شاغل در هر گروه
 • امکان تعریف انواع خرابی‌ها و نحوه برطرف نمودن آن‌ها و تعریف دستور کاری به ازای خرابی‌های emergency
 • تعریف استانداردها و نرم‌های زمانی
 • قابلیت تعریف روزهای انجام تعمیر به صورت ثابت
 • الحاق دستور العمل‌های اجرایی جهت انجام فعالیت‌های برنامه ریزی شده
 • تعیین مواد مورد نیاز به ازای هر برنامه تعمیر و نگهداری
 • امکان تعریف انواع تست‌های تعمیرات و نگهداری و کالیبراسیون
 • تعیین استانداردهای هر آزمون و ثبت نتایج مربوط به هر آزمون
 • ثبت هزینه‌ها و اطلاعات مواد مصرفی صرف شده برای انجام هر دستور تعمیرات و نگهداری
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به درخواست‌های تعمیر و نگهداری از واحدهای مختلف
 • برنامه کار تیم‌های تعمیر و تکنسین‌ها (طی دوره مشخص)
 • گزارش‌گیری از نرخ خرابی‌های صورت گرفته در ماشین‌آلات
 • قطعات لازم جهت تعمیرات دوره‌ای (طی دوره مشخص)
 • درخواست‌های جاری و تاخیری
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای صنعتی