مزایا
  • تسهیل مدیریت پست‌ها
  • کنترل شرایط احراز پست
  • گزارشات از پست‌ها
مزایا
امکانات
  • تعریف سطوح مختلف تشکیلات
  • تعریف انواع اطلاعات تکمیلی مربوط به پست‌ها و واحد‌ها، جهت تکمیل مشخصات خاص آن‌ها
  • تعریف کلیه شغل‌های سازمان به همراه شرح و مشخصات هر شغل
  • تعریف ساختار پیشنهادی، تصویب و اجرای آن با گردش کار مورد نظر
  • نگهداری شرایط احراز پست و شغل و کنترل انتصاب پرسنل
  • دسترسی به سوابق پست‌ها
  • کنترل شرایط احراز در تخصیص به پست‌های سازمانی
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای منابع انسانی