مزایا
 • تنظیم نحوه ثبت اسناد اتوماتیک از سایر سیستم ها به سیستم حسابداری
 • منطبق بر اصول یکپارچگی و جامعیت سیستمها : ارایه تمام گزارشات رسمی و قانونی حسابداری
 • بدون نیاز به ثبت دستی اسناد حسابداری بر اساس اسناد اتوماتیک ارسالی از سایر سیستمها
 • قابلیت چینش حساب بدون محدودیت و اجبار
 • امکان شماره گذاری مجدد اسناد پس از حذف یا اضافه کردن سند در تاریخ های گذشته
 • مرور ترکیبی (ماتریس) حسابها با امکان مروز از کل به جزء و بلعکس، تا مشاهده سند حسابداری
 • و ویرایش آرتیکل همراه با فیلترهای متنوع
 • امکان ثبت اسناد مرجع به صورت روزانه و ماهانه جهت تهیه دفاتر قانونی
 • زارشهای صورتهای مالی اساسی مانند وضعیت مالی و سود و زیان
 • قابلیت بارگذاری و الصاق فایلهای PDF مانند قرارداد و سایر موارد در سند حسابداری
 • قابلیت ایمپورت و اکسپورت از فایل نمونه اکسل شرکت سیاق در ثبت سند حسابداری
 • مغایرت گیری بانک و تهیه گزارش صورت مغایرت بانکی
 • امکان ذخیره کردن ثبت اسناد به صورت آفلاین، در مواقع قطع ارتباط با سرور
مزایا
امکانات
 • عملیات پایان سال مالی – بستن اتوماتیک حسابها و ایجاد سال مالی جدید و ...
 • ارایه نماهای تحلیلی(Analytic View) از گردش و مانده حسابها با قابلیت طراحی نما
 • طراحی فرم صدور سند ساده و کارا و سریع – بدون نیاز به موس با کلیدهای میانبر متعدد
 • شماره گذار اسناد: شماره گذاری اتوماتیک همیشه مرتب – شماره سند – شماره عطف و شماره فرعی و شماره ردیف روزانه و ...
 • گزارشات جامع از از نحوه عملکرد در تمامی زیر سیتم ها اعم از فروش، انبار، خزانه داری و…
 • امکان تعریف حساب های ارزی
 • امکان ذخیره و بازیابی اسناد به صورت جمعی و انتقال اسناد از یک شرکت به شرکت دیگر
 • کنترل و قطعی کردن اسناد حسابداری به معنی کنترل زیر سیستم ها و عدم ویرایش اسناد توسط سایر سیستم ها
 • امکان تعریف تعداد ارقام طول کدینگ
 • شناسایی خاص تفصیلهای مربوط به مراکز هزینه و پروژه ها
 • انتساب خاصیتهای خاص به معینها : ارزی – تعدادی – سریالی – پیگیری و ...
 • قابلیت گروه بندی حسابهای تفصیلی به تعداد نامحدود
 • گزارشات مقایسه ای بین ماهها و سالهای مختلف و مقایسه حسابها
 • حسابداری تلفیقی و گزارشات تلفیقی از حسابها
 • گزارشات حسابها به تفکیک شعبات
 • گزارشات استاندارد : دفاتر کل و معین و روزانه -اسناد خلاصه و...
 • امکان فعال و غیر فعال کردن تفصیلها در بین سال های مالی
 • استفاده از مدل تعریف درختی برای سادگی و انعطاف و سرعت بیشتر
 • عدم محدودیت تعداد ردیف در اسناد حسابداری در محیط نرم افزار
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای مالی