ابزار

علاوه بر تمام ماژول ها و سیستمها با تعاریف و کارکرد های خاص محصولاتی وجود دارد که به شکل ابزارهای جانبی در کنار همه ماژولها کارکرد های ویژه خود را برای کمک به جریان کارها ارایه میکنند. این محصولات در قالب ابزارها طبقه بندی شده است و بدیهی است کارایی آنها به نسبت نیاز و شرایط سازمان شما قابل انتخاب است. ابزارها جزء جدایی ناپذیر سیستمها هستند که ممکن است در بررسی ها ورد غفلت هم قرار گیرند. این ابزارها برای کمک به ارتباطات با سایر بازیگران – کمک به کنترل ها و یا کمک به بررسی و بصری کردن داده ها و دهها عامل دیگر کاربرد دارند که چه بسا کارایی آنها در برخی موارد از برخی ماژولها حجیم تر و موثر تر است.

مزایا
ماژول‌های حوزه ابزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha