ارتباط با مشتریان

ماژولهای نرم افزاری که مربوط به ارتباط با مشتریان سازمان باشند سیستمهای حوزه CRM خواهند بود. ارتباط با مشتریان به سه بخش قبل از فروش – جریان فروش و خدمات پس از فروش طبقه بندی میشود.

اهداف و کارکردها:
  • تجربه ارتباط با مشتری را به شکل مکانیزه ثبت و نگهداری کنیم تا مبنای تحلیل ها و رصد رفتار مشتری و تصمیم گیری های جدید باشد.
  • حفظ مشتریان جاری با ارایه خدمات پس از فروش ثبت کیفیت و انواع خدمات و نظرایات مشتریان روی محصولات و خدمات ما – ایجاد امکان بررسی و تصمیم گیری های جدید
  • ثبت ورود ی های فرستهای فروش جدید از انواع کانالهای ارتابطی و پیگیری و فروش به فرصتهای فروش جدید در کنار آمار گیری از علل موفقیت و یا عدم موفقیت و همچنین تفکیک خدمات و مسئولیتهای کارشناسان
  • ایجاد بستر های پیشرفته ارتباط با مشتریان از ارسال های اتوماتیک فاکس و ایمیل و اس ام اس تا شناسایی تماس گیرنده از روی caller id
  • اجرای کمپین های مختلف مقطعی و رصد تاثیر گذاری و فعالیت کارشناس و...
  • شناسایی رفتارهای مشتریان – شناسایی توانایی های کارشناسان – شناسایی نقاط ضعف و قوت محصول
مزایا
ماژول‌های حوزه ارتباط با مشتریان
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha