نرم افزارهای دولتی

به دلیل وجود موضوعیت تزریق پول به سازمانهای دولتی و به تبع آن انتظار اجرای برنامه ها و وظایف خاص از یک سازمان دولتی و همچنین گزارش گری های به سازمان های بالا دستی و انتظارات خاص محصولاتی در سیاق تولید شده است که مناسب شرکتها و دستگاههای دولتی است. از چند سال پیش که دولت حسابداری تعهدی را برای شرکتهای دولتی اجباری کرده است مسایل و نیازهای جدید متعددی مطرح میشود که سیاق در این حوزه ها اقدام به تولید محصول با دغدغه های شرکتهای تولیدی کرده است.

اهداف و کارکردها:
  • رعایت استانداردها و آیین نامه های اعلام شده از طرف دولت
  • ارایه دیسکت و گزارشات الزامی به وزارت اقتصاد و سایر ارگانها
  • ارتباط ماژولهای یک پارچه مانند حقوق دستمزد و اموال و انبار و ... با سیستم حسابداری در قالب قواعد حسابداری تعهدی
  • پوشش دغدغه های ذی حسابی ها
  • پوشش پیچیدگی های حوزه احکام و جبران خدمات
  • پوشش پیچیدگی های بودجه و بودجه ریزی عملیاتی و بهایابی خدمات بر مبنای بهایابی ABC
مزایا
ماژول‌های حوزه نرم افزارهای دولتی
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha