نرم افزارهای صنعتی

چنانچه کسب و کار شما تولیدی است و از تجمیع خدمات بعلاوه کالا یک خدمت یا کالای دیگر را تولید میکنید از حوزه تولید محصولات سیاق ماژولهای ویژه کار شما میتوانند کمک کننده باشند. این حوزه پیچیدگی های خاص خود را دارد و ارتباطات آن با بقیه حوزه ها گسترده است. محصولات حوزه صنعت زیر ساخت حوزه های مالی و اداری و لجستیک را لازم دارند و پویایی نیازها در این حوزه باعث پیچیدگی این ماژولها میشود. در ماژولهای حوزه صنعت دغدغه های جنس تولید و بهره وری را باید دنبال کنیم. این حوزه مورد نیاز اکثر شرکتها و سازمان های تولیدی است ولی به دلیل شرایط پویای آن معمولا جدا از سیستمهای مالی و شکل جزیره ای اجرا میشود.

اهداف و کارکردها:
  • افزایش بهره وری تولید در سایه برنامه ریزی و نظم – به معنی کاهش قیمت تمام شده تولید: عوامل موثر در قیمت تمام شده تولید بسیارند و در سه بخش مستقیم و غیر مستقیم و سر بار طبقه بندی میشوند. سیاق با تکیه بر بهایابی abc میتواند ترکیب این هزینه ها را به ریز محاسبه کند و به واحد های برنامه ریزی برای تصمیم گیری در راستای کاهش آنها کمک کند.
  • مهندسی تولید و مستندات طراحی و تشخیص روند های تولید که بعدا مبنای برنامه ریزی قرار گیرند خصوصا در واحد های تولیدی سفارش محور نقش مهمی در نظم واحد تولید دارد.
  • محاسبه قیمت تمام شده مرحله به مرحله تولید به تفکیک هزینه مستقیم و غیر مستقیم و سربار و ریز مصرف مواد دید مناسبی به مدیران تولید برای برنامه ریزی های مالی میدهد.
  • تفکیک ایستگاههای کاری – نیرو ها و منابع تولید و تخصیص کار به آنها و کنترل کار در قالب ابزاری مشابه MSP به معنی اشراف به جریان کارهای خواهد بود.
  • ظرفیت سنجی ها و محاسبه توان تولید با ارتباطات با سایر سیستم ها اعمم از منابع انسانی و انبار و...
  • ترکیب جریان کارهای تولیدی با جریان تعمیرات و نگهداری بسیار مهم است چون از هم دیگر تاثیر میگیرند و در صورت یکی نبودن این داده ها مکان برنامه ریزی دقیق نخواهیم داشت.
  • ارتباطات سیستم تولید با انبار در رزرو موجودی و دریافت کالا پای خط تولید و ارسال محصولات و نیمه ساخته ها به انبار و قیمت گذاری اتوماتیک محصولات روی ورودی انبار از مزیتهای سیستمهای یکپارچه است که کمک زیادی به سهولت گردش کارها خواهد کرد.
مزایا
ماژول‌های حوزه نرم افزارهای صنعتی
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha