نرم افزارهای صنعتی

چنانچه کسب و کار شما تولیدی است و از تجمیع خدمات بعلاوه کالا یک خدمت یا کالای دیگر را تولید می‌کنید، در حوزه تولید محصولات سیاق، ماژول‌های ویژه کار شما می‌توانند کمک کننده باشند. این حوزه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و ارتباطات آن با بقیه حوزه‌ها گسترده است. محصولات حوزه صنعت زیرساخت حوزه‌های مالی و اداری و لجستیک را لازم دارند و پویایی نیازها در این حوزه باعث پیچیدگی این ماژول‌ها می‌شود. در ماژول‌های حوزه صنعت، باید دغدغه‌های جنس تولید و بهره‌وری را دنبال کنیم. این حوزه مورد نیاز اکثر شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدی است ولی به دلیل شرایط پویای آن معمولا جدا از سیستم‌های مالی و شکل جزیره‌ای اجرا می‌شود.

اهداف و کارکردها:
  • افزایش بهره‌وری تولید در سایه برنامه ریزی و نظم، به معنی کاهش قیمت تمام شده تولید: عوامل موثر در قیمت تمام شده تولید بسیارند و در سه بخش مستقیم و غیر مستقیم و سربار طبقه‌بندی می‌شوند. سیاق با تکیه بر بهایابی abc می‌تواند ترکیب این هزینه‌ها را به ریز محاسبه کند و به واحدهای برنامه ریزی برای تصمیم‌گیری در راستای کاهش آن‌ها کمک کند.
  • مهندسی تولید و مستندات طراحی و تشخیص روندهای تولید که بعدا مبنای برنامه ریزی قرار گیرند خصوصا در واحدهای تولیدی سفارش محور نقش مهمی در نظم واحد تولید دارد.
  • محاسبه قیمت تمام شده مرحله به مرحله تولید به تفکیک هزینه مستقیم و غیرمستقیم و سربار و ریز مصرف مواد دید مناسبی به مدیران تولید برای برنامه ریزی‌های مالی می‌دهد.
  • تفکیک ایستگاه‌های کاری؛ نیروها، منابع تولید، تخصیص کار به آن‌ها و کنترل کار در قالب ابزاری مشابه MSP به معنی اشراف به جریان کارهای خواهد بود.
  • ظرفیت سنجی‌ها و محاسبه توان تولید با ارتباطات با سایر سیستم‌ها اعم از منابع انسانی و انبار و...
  • ترکیب جریان کارهای تولیدی با جریان تعمیرات و نگهداری بسیار مهم است؛ زیرا از هم دیگر تاثیر می‌گیرند و در صورت یکی نبودن این داده‌ها، امکان برنامه ریزی دقیق نخواهیم داشت.
  • ارتباطات سیستم تولید با انبار در رزرو موجودی و دریافت کالا پای خط تولید و ارسال محصولات و نیمه ساخته‌ها به انبار و قیمت‌گذاری اتوماتیک محصولات روی ورودی انبار از مزیت‌های سیستم‌های یکپارچه است که کمک زیادی به سهولت گردش کارها خواهد کرد.
مزایا
ماژول‌های حوزه نرم افزارهای صنعتی
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha