نرم افزارهای اداری

ماژولهایی از سیستم های یک پارچه سیاق که مربوط به واحد اداری یا ستادی سازمان شما باشد در این حوزه قرار دارند. چنانچه حجم کار اداری یک شرکت از حدی بالاتر رود نیاز به مدیریت اطلاعات و بایگانی آنها و ایجاد ساختار جستجو و دسترسی ایجاد خواهد شد. کارکرد هایی از ماژولهای عملیاتی سیاق که با نیروی انسانی درگیر هستند را در قالب سیستم پرسنلی طبقه بندی میکنیم و کارکردهای حوزه اداری صرفا مربوط به واحد اداری سازمان است. تعریف تشکیلات سازمانی و ساختارهای سازمان نیز در این حوزه طبقه بندی شده است.

اهداف و کارکردها:
  • سازمان دهی به گردش نامه در شرکت یا سازمان: با توجه به بار مسئولیتی و نیاز به رهگیری حرکت نامه ها و اقدامات و دستورات درج شده بر روی نامه در جریان گردش نامه داخلی یا صادره و وارده سیستم گردش نامه تعریف میشود که این مهم را مدیریت کند. این سیستم یکی از مهمترین سامانه های حوزه اداری است.
  • تعریف ساختار سازمانی و شرایط احراز پستهای سازمانی و ارتباط مدیریت های مختلف با هم دیگر – همچنین نگهداری سوابق این اطلاعات هم در طی سالهای مختلف مهم خواهد بود.
  • نظام بایگانی و دسترسی به اسناد: اگرچه در تفسیر بازار کشور معمولا بایگانی اسناد به سیستم بایگانی نامه ها تعبیر میشود ولی سیاق فراتر از آن با سیستم مدیریت اسناد تمام اسناد سازمان را اعمم از نامه یا هر ماهیت دیگری بایگانی کرده و نظام دسترسی و گردش آنها را مدیریت میکند.
مزایا
ماژول‌های حوزه نرم افزارهای اداری
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha