نرم افزارهای لجستیک

سیستم های نرم افزاری که مرتبط با گردش کالا هستند در حوزه لجستیک طبقه بندی شده اند. ماژول انبار به عنوان قلب سیستمها در شرکتهایی که با کالا سر و کار دارند مطرح است و بقیه ماژولهای مرتبط با کالا معمولا ارتباطاتی را با سیستم انبار درقالب درخواستهای ورود و خروج خواهند داشت. اهمیت این ماژولها در شرکتها یا سازمانهایی که موضوع کسب و کار آنها با کالا تنیده است بسیرا مهم است و برآورد موجودی ها و حرکن کالا و سفارش گذاری ها و ارتباط با تامین کننده گان میتواند در مدیریت منابع مالی سازمان نقش زیادی ایفا کند.

اهداف و کارکردها:
  • استاندارد کردن لیست و کدینگ کالا در سطح کل سیستم یکپارچه
  • تعیین شرایط گردش کالا اعمم از واحد های متعدد ویژگی (مانند رنگ و سایر) سریالی یا با رهگیری و...
  • تدوین و کنترل شرایط ارتباط بین سیستمهای لجستیک با محوریت کالا – ارتباط بین انبار و فروش و انبار و تدارکات و انبار و تولید و تولید و فروش و تولید و تدارکات
  • ایجاد قابلیت رهگیری حرکت کالا بین سیستمها – مثلا چه کالای خریداری از چه تامین کننده ایی از چه انباری با واسطه کدام فاکتور فروشی خروج شده
  • شکل دهی و کنترل موجودی های متنوع از کالا : موجودی انبار – موجودی کل سازمان – موجودی خریداری شده در راه – موجودی قابل فروش – موجودی رزرو شده – موجودی امانی دیگران نزد ما و ما نزد دیگران – موجودی ضایعات
  • جلوگیری از خرید مضاعف و انباشت کالا در انبار ها در کنار تضمین تامین به موقع کالا
  • ارتباط با تامین کننده گان از طریق پرتال خارجی برای راحتتر شدن جراین کار ها در کنار تاثیر مستقیم برناه ریزی تولید در برآورد میزان خرید و استعلامات و...
مزایا
ماژول‌های حوزه نرم افزارهای لجستیک
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha