BPMS

سالهاست که استفاده از نرم افزارها و تعریف بهره وری با آنها بدون وجود BPMS تقریبا تعریف نشده است. مزیتهای استفاده از نگاه پروسه محوری آنقدر زیاد است که آنرا اصلی ترین دغدغه استقرار نرم افزار در سازمانهای بزرگ بنامیم. ابزار BPMS سیاق به عنوان یک ابزار داخلی و با لیسانس معتبر کمک میکند نگاه به استقرار نرم ازفزار را از نگاه داده محور به نگاه پروسه محور ارتقا دهیم.

اهداف و کارکردها:
  • تعریف پروسه ها و استفاده از آنها در کسب و کار سطح بالاتری از نظم و فرهنگ را در سازمان شما ایجاد میکند.
  • تغییرات آیین نامه های داخلی سازمان شما کمترین چالش و تغییر را در نظامهای نرم افزای و بدنه سازمان ایجاد میکند.
  • نیاز به آموزش نیرو ها در خصوص استفاده از نرم افزارها به حداقل میرسد.
  • فلسفه پنجره واحد تعامل و خدمات را پیاده سازی میکند.
  • ظرفیت استفاده از قابلیتها و خدمات ربات نرم افزاری سیاق ایجاد میشود به معنی آزاد سازی حداقل 40% از ظرفیت نیروی انسانی فعلی سازمان شما
  • ایجاد اتاق مانیتورینگ فعالیتهای کل سازمان با قابلیتهای کم نظیر در داشبورد و کنترل و ظرفیت سنجی
  • ایجاد ظرفیت دور کاری با وجود کارتابل کارها و امکان دسترسی از هر جا در نسخه موبایل
  • ظرفیت توسهعه بسیار راحت در سازمان پروسه محور وجود دارد.
  • ایجاد فضای توسعه راحت و چابکی برای سازمان شما
  • کاهش وابستگی کسب و کار به افراد و مدیران میانی
مزایا
ماژول‌های حوزه BPMS
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی / شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha