نرم افزار BPMS

سال‌هاست که استفاده از نرم افزارها و تعریف بهره‌وری با آن‌ها بدون وجود BPMS تقریبا تعریف نشده است. مزیت‌های استفاده از نگاه پروسه محوری آنقدر زیاد است که آن را اصلی‌ترین دغدغه استقرار نرم افزار در سازمان‌های بزرگ بنامیم. ابزار BPMS سیاق به عنوان یک ابزار داخلی و با لیسانس معتبر کمک می‌کند نگاه به استقرار نرم افزار را از نگاه داده محور به نگاه پروسه محور ارتقا دهیم.

اهداف و کارکردها:
  • تعریف پروسه‌ها و استفاده از آن‌ها در کسب و کار سطح بالاتری از نظم و فرهنگ را در سازمان شما ایجاد می‌کند.
  • تغییرات آیین‌نامه‌های داخلی سازمان شما کمترین چالش و تغییر را در نظام‌های نرم افزاری و بدنه سازمان ایجاد می‌کند.
  • نیاز به آموزش نیروها در خصوص استفاده از نرم افزارها به حداقل می‌رسد.
  • فلسفه پنجره واحد تعامل و خدمات را پیاده سازی می‌کند.
  • ظرفیت استفاده از قابلیت‌ها و خدمات ربات نرم افزاری سیاق ایجاد می‌شود، به معنی آزادسازی حداقل 40% از ظرفیت نیروی انسانی فعلی سازمان شما است.
  • ایجاد اتاق مانیتورینگ فعالیت‌های کل سازمان با قابلیت‌های کم‌نظیر در داشبورد و کنترل و ظرفیت‌سنجی
  • ایجاد ظرفیت دورکاری با وجود کارتابل کارها و امکان دسترسی از هر جا در نسخه موبایل
  • ظرفیت توسعه بسیار راحت در سازمان پروسه محور وجود دارد.
  • ایجاد فضای توسعه راحت و چابکی برای سازمان شما
  • کاهش وابستگی کسب و کار به افراد و مدیران میانی
مزایا
ماژول‌های حوزه نرم افزار BPMS
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha