نرم افزارهای منابع انسانی

منابع انسانی بزرگترین سرمایه شرکتها خصوصا شرکتهایی است که از پایه دانش و توان نیروی انسانی خدمات یا محصول تولید میکنند. بر این اساس ماژولهایی در حوزه منابع انسانی سیاق طبقه بندی شده اند که موضوع کار آنها بیشتر ارتباط سازمان با سرمایه های انسانی خود است.

اهداف و کارکردها:
  • نگهداری و جمع آوری و گزارش گیری انواع اطلاعات و سوابق پرسنل و تشکیل پروند پرسنلی
  • مدیریت اطلاعات نیرو های انسانی برای پاسخ گویی و تعاملات قانونی با سازمانهای دولتی: سوابق نیرو ها اعمم از تحصیلی و عئله مندی تا جبهه و آموزش وشرایط کار قبلی و فعلی و... در کنار محتوی قرارداد های آنها با سازمان ما و سایر موارد اطلاعاتی است که حتی در گذشت سالهای سال نیاز به رجوع به آنها خواهیم داشت.
  • شناسایی نیروهای مناسب برای پستهای مناسب :شناسایی نیازهای سازمان به لحاظ تخصص و انواع مهارت ها در کنار ثبت وضعیت تخصص و توانایی های افراد میتواند به سازمان ما کمک کند تا جاگذاری بهره ور تری را برای پستهای مختلف انجام دهیم.
  • مدیریت و ایجاد انگیزه و مزیت برای نیروی انسانی با سیستمهای رفاهی
  • تشخیص نیازهای آموزشی نیرو ها در راستای اهداف سازمان ما
  • کنترل تردد و ایاب و ذهاب پرسنل به نحوی با رعایت دقیق حقوق سازمان و حقوق پرسنل
  • امکان محاسبه دقیق احکام و کارکردها و فیش های حقوقی در عین پیچیدگی های ذاتی آن
مزایا
ماژول‌های حوزه نرم افزارهای منابع انسانی
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha